استفاده از نرم افزار بهای تمام شده در سازمانها

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارش‌های حسابداري بهای تمام‌ شده اتكا مي‌نمايند. نرم‌ افزار بهای تمام‌ شده ارائه‌شده توسط شرکت شماران سیستم اولین نرم‌افزار بهای تمام‌ شده در ایران است که به‌صورت بسته نرم‌افزاری آماده به شرکت‌های تولیدی عرضه‌شده و کلیه محاسبات برمبنای ثبت عملیات واقعی تولید پردازش می‌شود.
راهکار جامع و یکپارچه بهای تمام‌ شده شماران سیستم محاسبه بهای تمام‌شده به‌صورت مرحله‌ای با استفاده از اطلاعات عملیاتی امکان‌پذیر می‌باشد..
در بسیاری از نرم‌افزارهای موجود در بازار با استفاده از اطلاعات انبار بهای تمام‌شده محاسبه می‌گردد.
در این نرم‌افزارها، سیستمهای خاص حوزه تولید ارائه نمی‌گردد و تنها با در اختیار داشتن اطلاعات آماری تولید از سیستم انبار (حواله مصرف تولیدی) به‌صورت دوره‌ای امکان محاسبه مهیا می‌شود که بهای تمام‌ شده مرحله‌ای و نیم ساخته‌ها را شامل نخواهد شد و قابلیت اتکا ندارد.
در راهکار بهای تمام‌ شده شرکت شماران سیستم با استفاده از نرم‌افزارهای حوزه تولید و فرم‌های مربوطه (فرم فرمول ساخت و گزارش تولید) این امکان در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که ضمن امکان معرفی روش تولید بتوانند فرمولاسیون متفاوت تولید یک محصول را معرفی و اطلاعات ر تولید هر روش جداگانه جمع‌آوری و ثبت گردد، همزمان با ثبت اطلاعات تولید در فرم گزارش تولید در هر مرحله امکان ثبت کارکرد نیروی انسانی و ماشین‌آلات نیز وجود دارد که بدین معنا است که همزمان نرخ ساعتی دستمزد از نرم‌افزار حقوق و دستمزد فراخوانی و محاسبه می‌شود.
این نرم‌افزار علاوه بر بهای تمام‌ شده محصولات قادر است بهای تمام‌ شده کالاهای نیم ساخته را نیز به تفکیک مواد، دستمزد و سربار در ماه‌های مختلف سال محاسبه و گزارش نماید. گزارش‌های بهای تمام‌شده بدون کوچک‌ترین مغایرتی با‌ گزارش‌های حسابداری مالی تطابق دارد. این گزارش‌های به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش ثبت دائمی موجودی‌ها ارائه می‌گردد، همچنین در این نرم‌افزار امکان ارائه صورت عملکرد و سود و زیان به‌صورت مکانیزه فراهم می‌باشد.
محاسبه برآورد بهای تمام‌شده محصولاتی که هنوز تولید آن‌ها آغاز نشده و در مرحله سفارش می‌باشد از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این نرم‌افزار است.
دیدگاه اجراشده در نرم‌ افزار بهای تمام‌ شده شرکت شماران سیستم دیدگاه عملیاتی است و روش مورداستفاده در محاسبات نیز روش نرمال است که بر اساس درخواست مشتری با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و بستر محاسبه بهای تمام‌شده بر مبنای فعالیت (ABC) در صورت نیاز مشتریان قابلیت پیاده‌سازی بهای تمام‌شده بر اساس این روش نیز وجود دارد.
اهداف اساسی نرم‌ افزار بهای تمام‌ شده شماران عبارت است از:

 •  امکان ارزیابی و تحلیل صحیح درآمد و هزینه شرکت‌های تولیدی و صنعتی
 •  استفاده از اطلاعات مربوط به بهای تمام‌ شده محصولات و نیم ساخته‌های تولیدشده که به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌منظور کاهش هزینه‌ها با حفظ کار آیی عملیات کمک می‌کند.
 •  مقایسه عوامل تشکیل‌ دهنده بهای تمام‌ شده با برآوردها و ظرفیت‌های موجود به‌منظور بررسی عملکرد سازمان (حسابداری سنجش مسئولیت)
 •  فراهم نمودن امکان تهیه گزارش سود و زیان هر کالا در پایان هرماه

عمده‌ ترین مزایای نرم‌ افزار بهای تمام‌ شده شماران عبارت است از:

 •  ارائه اطلاعات دقیق و جزئی راجع به کلیه اقلام هزینه در مراحل مختلف تولید. چنانچه روش بهای تمام‌شده مرحله‌ای مورداستفاده قرار گیرد این نرم‌افزار می‌تواند هزینه‌های هر مرحله از مراحل تولید یک محصول را به‌طور مشخص و جداگانه تعیین کند که این هزینه در محاسبه بهای تمام‌شده هر واحد از محصول تولیدشده مورداستفاده قرار گیرد و اگر از سیستم حسابداری بهای تمام‌شده سفارشات استفاده شود، هزینه‌های هر سفارش در قسمت‌ها و مراحل مختلف جداگانه محاسبه و به‌حساب بهای تمام‌شده همان سفارش منظور می‌شود.
 •  تسهیم خودکار هزینه مراکز خدماتی به تولیدی
 •  ثبت دائمی کاردکس نیم‌ساخته ها به‌جای معادل آحاد
 •  برآورد بهای تمام‌شده قبل از تولید (کالاهایی که هنوز تولید آن‌ها آغاز نشده است)
 • گزارش حاشیه سود فروش محصولات در پایان هرماه
 •  جلوگیری از دوباره‌کاری در ورود اطلاعات بهای تمام‌شده
 •  سادگی در محاسبات و دقت در گزارش‌های

ضرورت به‌کارگیری نرم‌افزار جامع و یکپارچه بهای تمام‌ شده:

 •  دريافت و ثبت اطلاعات مراكز هزينه به تفكيك عوامل هزينه
 •  دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي توليد، مصرف، خريد و فروش و …
 •  دريافت و ثبت اطلاعات مواد، محصولات و كاركرد ماشین‌آلات به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و …)
 •  دريافت و ثبت اطلاعات ضرايب و مباني تسهيم هزينه و اولویت‌های تسهيم مراكز هزينه
 •  ثبت اطلاعات دوره‌هاي مختلف تسهيم به‌منظور تهيه گزارش‌های مقايسه هزينه‌ها در دوره‌های متفاوت
 •  دريافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول (BOM) به‌صورت درختي
 •  مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات در محصولات مختلف
 •  مشاهده مقدار زمان كار مراكز هزينه در ساختار محصولات مختلف
 •  امكان تعيين روش‌هاي مختلف تسهيم (یک‌طرفه، دوطرفه و…)

woman working office

در این نرم‌افزار بر اساس کلیه اطلاعات ثبت‌شده در نرم‌افزار تولید که کلیه اطلاعات و مراحل تولید به‌صورت مقداری و بر اساس استانداردهای تولید ثبت‌شده بود اکنون ماهیت ریالی و آنالیز تحلیلی و همچنین مقایسه روند فعالیت محصولات ازنظر ریالی به‌صورت ماهانه یا دوره‌های مالی قابل‌محاسبه و گزارش‌گیری است و این گزارش‌های مبنای تصمیم‌گیری مدیریت بر اساس خروجی می‌باشد و حتی می‌توان اثر این گزارش‌های را بر استراتژی تولید و تغییر در برخی از روش‌های تولید اعمال نمود. به‌طورکلی فرایند تصمیم‌گیری مدیریت را در خصوص نحوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سازمانی یاری نماید.
راهکار بهای تمام‌شده ویژه صنایع مختلف:
-صنایع با تنوع و پیچیدگی در ساخت محصول (لوازم‌خانگی، شیمیایی، قطعات خودرو)
در این صنایع تولید هر محصول در هر دوره خاص با اتکا به روش‌ها (برون‌سپاری و یا تولید داخلی) و منابع مختلف (تنوع در ماده مصرفی یا ماشین‌آلات مختلف و گوناگون) صورت می‌پذیرد.
در این گروه از صنایع با استفاده از فرمول ساخت استاندارد سهم بری روش‌های مختلف تولیدی ثبت و با استفاده فرم گزارش تولید اطلاعات واقعی تولید منطبق با هر روش را جمع‌آوری نمود.
با توجه به ثبت هزینه‌های مستقیم تولید شامل مواد و دستمزد در فرم گزارش تولید و همچنین سهم بری هر مرکز تولیدی از مراکز خدماتی به‌طور واقعی می‌توان بین روش‌های مختلف تولیدی، برون‌سپاری و یا تولید داخلی در هر مرحله گزارش‌های تحلیلی و مقایسه‌ای به دست آورد.

-صنایع با تولیدات سفارشی و پروژه‌ای (تولید تابلو برق، ماشین‌سازی و …)
در این‌گونه صنایع در فرایند تولید با تفاوت‌هایی در هر سفارش با موارد مشابه قبلی و یا یک پروژه جدید مواجه می‌باشند. در این حالت این امکان ایجادشده است که فرمول ساخت و گزارش تولید را به سفارش و پروژه متصل نموده و بدین‌صورت بهای تمام‌شده هر سفارش و پروژه به دست خواهد آمد و محاسبات سود و زیان بر اساس هر سفارش انجام می‌شود، گزارش‌های حاصل از این بخش با اسناد صادره و گزارش‌های مربوطه در سایر نرم‌ افزارها نظیر حسابداری انبار، فروش کاملاً خوانایی دارد و کاملاً یکسان می‌باشد.

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *