نرم‌افزار حقوق و دستمزد (دایره حسابداری حقوق و دستمزد)

 

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 

منظور از حقوق دستمزد یا نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزاری است که قادر به انجام محاسبات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان یک سازمان در جهت وفق قوانین جاری و داخلی باشد. به ویژه یک نرم افزار حقوق دستمزد بایستی دارای ویژگیها و امکاناتی نظیر امکانات زیر باشد:
1- نگهداری اطلاعات شخصی و سازمانی پرسنل(نرم افزار حقوق دستمزد)2- تعیین نحوه محاسبه عوامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد و … را با فرمولاسیون دلخواه(نرم افزار حقوق دستمزد)
 
3- بستر اجرایی قوانین جاری مرتبط با حداقل دستمزد، مالیات بر حقوق، پرداخت بیمه، مرخصی استحقاقی و …
4- انجام محاسبات معوقه حقوق در حالتهای مختلف (نرم افزار حقوق دستمزد)
5- خروجی های مورد نیاز سازمانهای مختلف بانکی، مالیاتی و بیمه ای و …
6- گزارشهای مورد نیاز برای دایره محاسبات در مورد ریز و تجمیع عوامل حقوق(نرم افزار حقوق دستمزد)
7- امکان ارتباط با نرم افزارهای صدور احکام کارگزینی و حضور غیاب
8- سرعت در انجام محاسبات برای هر پرسنل(بین 1 تا حداکثر 3 ثانبه)(نرم افزار حقوق دستمزد)
 
موارد زیر را می توان به عنوان ویژگیهای برتر یک سیستم حقوق دستمزد در نظر گرفت:
1- ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای کارگزینی، حضور و غیاب
2- امکان توزیع الکترونیک فیش در کارتابل کارکنان یا از طریق eMail(نرم افزار حقوق دستمزد)
3- امکان گزارشهای مدریتی و آماری راجع به پرداختها و محاسبات سال 
4- امكان پشتيباني از انجام محاسبات و توزيع اطلاعات و گزارشهاي مرتبط در سازمانهاي گسترده(نرم افزار حقوق دستمزد)
5- امکان اجرای نظامهای مختلف دولتی و غیر دولتی به صورت همزمان 
6- امكان تسهيم هزينه هاي حقوق به تفكيك پروژه، مركز هزينه و فعاليت و توليد سند مالي مرتبط جهت پشتيباني از ABC(نرم افزار حقوق دستمزد)
7- امکان انجام و رسیدگی به محاسبات حقوق هر تعداد سازمان 
 
 

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید

 
 
 

پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید.

اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوط نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود و دایره حسابداری حقوق و دستمزد بالحاظ موارد قانونی در ارتباط اضافه کاری، نوبت کاری و سایر موارد و تعیین کسورات اقدام به تهیه لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی هر فرد مشخص می گردد.

 

لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود

 

لیست حقوق و دستمزد فرمی است به شکل صفحه بعد که از بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل  شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دوایر ثبت ورود و خروج و لحاظ قوانین کار تکمیل می گردد باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه بخشهای آن براساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز دیگر تهیه می گردد. ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل، دستمزد، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، فوق العاده های حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار، کمکهای غیرنقدی، حق ایاب و ذهاب، جمع حقوق و مزایا، ستون کسورات شامل حق بیمه های اجتماعی، مالیات، وام و سایر کسورات و ستون مبلغ خالص پرداختنی. در ادامه نحوه محاسبه و تکمیل هریک از ستونهای لیست حقوق و دستمزد و روش حسابداری مرتبط را با مثالهای بسیار ساده و در پایان با بیان یک نمونه کامل بیان خواهیم نمود.

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *