...

چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران

هفتاد و سومین سالگرد ورود حسابداری دو طرفه به ایران و بیستمین سالگرد تاسیس انجمن حسابداری ایران با حضور پر شور مدیران ارشد حسابداری و اساتید عالی رتبه مورخ 96/09/14 در مرکز همایش های صداو سیما برگزار گردد .

مطابق سنوات گذشته شرکت شُماران سیستم نیز به عنوان حامی در همایش حضور یافت و در طی مراسم به معرفی محصولات جدید و امکانات نرم افزارهای شماران از جلمه نرم افزار حسابداری شماران سیستم به مشتریان و میهمانان پرداخت.

محورهاي اصلي این  همايش شامل مواردی چون :
1 .نـقـش حسـابـداران در نـظم و انـضبـاط مـالـي

2 .نـقـش حـسـابرسـان در نـظم و انـضبـاط مـالي 7 .حسابداران و حسابـرسان، رفـع مشـكلات ماليـاتي
3 .نـقـش مديـران مالـي در نـظم و انـضـبـاط مالـي

4 .نقش دانشگاه ها در آموزش نـظم و انضـبـاط مالـي

5 .نقش ارگان هاي حسابداري در نـظم و انضبـاط مالي 10 .سايـر مـوارد مرتـبـط با محـورهاي اصلي همـايـش
6 .IFRS مـحـاسـن و معـايـب آن، اجبـار يا نـيـاز9 .مشكلات و موانـع فعلي و آتـي مديران مالي در اجراء

7 .مشكلات و موانـع فعلي و آتي حسابداران از تئوري تا عمل
بوده است .

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

3 + پنج =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.