آمارفروشدرسال 2014 نشانازبرتریمطلقاپلواندرویددارند

آمارفروشدرسال ۲۰۱۴ نشانازبرتریمطلقاپلواندرویددارند

 

دربررسی‌هایفروشدربازارایالاتمتحدهنشاندهندهآناستکهسیستمعاملاندرویدبرتریدرحوزهسیستمعاملرابهدستآوردهاستولیدرزمینهفروش،شرکتاپلصدرنشینیخودراحفظکردهاست.

بررسی‌های فروش در بازار ایالات متحده نشان دهنده آن است که سیستم عامل اندروید، برتری در حوزه سیستم عامل را به دست آورده است، با این وجود در زمینه فروش، شرکت اپل صدرنشینی خود را حفظ کرده است.

به گزارش شماران سیستم، این موضوع در حالی مورد ارزیابی قرار گرفته است که تنها سه ماه از سال جاری میلادی گذشته است و در طول این سه ماه سیستم عامل اندروید با رقمی زدیک به ۵۲ درصد از کل بازار فروش توانسته است در صدر جدول سیستم های عامل قرار بگیرد.
در رده دوم نیز iOS با نزدیک به ۴۲ درصد قرار دارد.
با اختلاف بسیار زیادی در رتبه سوم سیستم عامل مایکروسافت یعنی ویندوز فون قرار گرفته است و رتبه چهارم نیز به بلک بری اختصاص دارد.
در زمینه شرکت‌های تولید کننده دستگاه‌های موبایل نیز شرکت اپل با نزدیک به ۴۱درصد از کل بازار فروش صدرنشین مطلق بوده و سامسونگ با نزدیک به ۲۷ درصد فروش کل این کشور نزدیک‌ترین تعقیب کننده این شرکت به حساب می‌آید.
 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *