...

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری از بخش های سیستم اطلاعات مدیریت می باشد که برای ارتباط و هماهنگی بین کارمندان با مدیریت جلسات و اسناد و پیام ها به وسیله سیستم های الکترونیک فراهم آمده است.

استفاده از وسایل الکترونیک در امور دفتری باعث افزایش کارایی می شود که این یکی از توضیحات و کاربردهای نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب می باشد.

در گذشته اتوماسیون اداری به انتشار الکترونیکی بسنده کرده بود اما اکنون با عنوان بایگانی نام برده می شود . ارزش چرخش اطلاعات و حجم کاری در موسسه ها را می توان با نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب کنترل کرد. اما با این وجود نظارت ، سازماندهی ، کنترل و برنامه ریزی بر روی فعالیت های درون موسسه که بر روی بهبود پی در پی موسسه تاثیر گذار است باز هم برعهده انسان می باشد.

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب مبتنی بر مدیریت فرایند کسب و کار می باشد.در نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب از یک سیستم مکانیزه به جای اشخاص استفاده می شود.

توضیحات بیشتر را در لینک زیر مشاهده کنید.

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

شش + نوزده =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.