آموزش صورت های مالی در شماران

آموزش تغییرات صورتهای مالی بر اساس بخش نامه 23/10/1399 سازمان حسابرسی

 در گروه شرکت‌های شماران

 

بهار سال 1400 رنگ بوی دیگری برای شمارانی ها دارد. سالی پر از تغییرات مدرن و شروع قرن جدید برای خانواده بزرگ شماران سیستم.در این شرایط جدید ارتقا سطح آکادمیک موضوعات مالی و مالیاتی و حفظ منابع فعلی سازمان از اولویت بالایی برخوردار است.

همچنین لزوم انطباق نرم‌افزارهای شماران در بخش مالی و حسابداری با استانداردهای موجود، مهم‌ترین فاکتور توسعه نسخ نرم‌افزار بوده که بر این اساس تمامی گزارشات نرم‌افزارها بر پایه قوانین و استانداردهای تدوین‌شده در کشور است.از این رو برگزاری جلسات آموزش مدون طبق سنوات گذشته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی آغاز شد.اولین جلسه آموزشی در خصوص تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱در مورد نحوه ارائه صورت‌های مالی سازمان حسابرسی در تاریخ 24/03/1400 برگزار شد.

در این جلسه خانم مرادی رئیس هیئت مدیره گروه شرکت‌های شماران به همراه مهندس تدین مدیر مهندسی فروش و مهندس کور گل مدیر گروه راه‌اندازی نرم‌افزار پیشتاز به عنوان مدرس حضور داشتند.

در طی جلسه با توضیحات مهندس خاکبان و مهندس سجادی تطبیق استانداردهای جدید مالی با نرم‌افزارهای شماران بررسی شد همچنین با توجه به حضور کلیه پرسنل اجرایی شماران سیستم و مدیران پروژه در خصوص تجارب راه اندازی مباحثی مطرح گردید.

در ادامه دکتر فرحناز مرادی توضیحات کاملی در خصوص تغییرات صورت های مالی در بستر استاندارد و نحوه پیاده‌سازی آن در نرم‌افزارهای شماران پرداختند.تیم اجرایی نیز تجارب مشترک خود را در این موضوع، به اشتراک گذاشت و نحوه اجرایی شدن این تغییرات در نرم‌افزار و بازخورد بهره‌برداران را اعلام کرد.

.

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *