بسته حمایتی شماران سیستم برای اجرای سیاست دورکاری

بسته حمایتی شماران سیستم برای اجرای سیاست دورکاری در شرایط کنونی که سیاست فاصله گذاری اجتماعی یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده، دورکاری پرسنل سازمان ها و شرکت ها و کاهش رفت وآمدهای عمومی اهمیت زیادی پیداکرده است.

سازمانها نیز به دنبال ایجاد شرایطی هستند تا با اجرای دورکاری فعالیتهای خود را به درستی انجام دهند و همچنین سلامت کارکنان و سلامت عمومی جامعه را حفظ نمایند.

هرگونه (work from home) یا کار از خانه (Teleworking) دورکاری شکلی از به کارگیری فناوریهای اطلاعاتی مانند ارتباطات راه دور و رایانه به جای مسافرت های مربوط به کار، کار به سوی کارکنان درحرکت است و در این مدل هم کارکنان و هم فریلنسر ها در شبکه دورکاری قرار می گیرند.

بی شک اجرای دورکاری نیاز به زیرساخت هایی دارد که تامین این زیرساخت ها یکی از دغدغه های سازمان ها است و یکی از مهم ترین آنها استفاده از نرم افزار به منظور یکپارچه سازی ارتباطات، ارجاع کار، پیام رسانی انتقال اطلاعات چندرسانه ای است.

شماران سیستم با توجه به سابقه خود در ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، نرم افزار اتوماسیون اداری ویژه دورکاری طراحی و تولید کرده است که در سال های اخیر در شرکتها و سازمان های زیادی پیاده سازی کرده که در شرایط فعلی نگاه ویژه ای به آن شده است.

این نرم افزار ضمن تمرکز بر اینکه افراد چه کار می کنند بر چگونگی انجام کار نیز تمرکز دارد که بر اساس استانداردهای دورکاری و فریلنسر ها چهار حوزه را پوشش می دهد:

-1 پروژه و فازهای پروژه 2- فعالیتها 3- کارکنان 4- ذینفعان

نرم افزار اتوماسیون اداری شماران ویژه دورکاری با برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت پروژه ها یا فعالیت های جاری سازمان از طریق دستور کار و ارجاعات و با استفاده از ابزارهای کنترلی و اندازه گیری کارکرد معیاری برای پرداخت حقوق کارکنان، درصد پیشرفت کار و شناسایی انحرافات محسوب می گردد.

همچنین این نرم افزار با تهیه گزارشات متنوع و با شناسایی هزینه مربوط به کارکرد نیروی انسانی واحد مالی را برای اخذ بهای تمام شده پروژه و فعالیت یاری می کند.

شماران سیستم به منظور حمایت از صنایع در شرایط فعلی که در راستای مسئولیت اجتماعی وظیفه خود می داند، بسته حمایتی ویژه ای برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری ویژه دورکاری در نظر گرفته است.

این بسته حمایتی شامل پرداخت تنها ده درصد از بهای نرم افزار به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط 10 ماهه است، همچنین تعداد کاربران رایگان را تا 50 کاربر همزمان و پشتیبانی رایگان نرم افزار را تا شش ماهه افزایش داده است تا سازمان ها بدون هیچ دغدغه ای بتوانند سیاست دورکاری را برای کارکنان خود به اجرا دربیاورند.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *