بهره برداری نرم افزار شاتو پلاس در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

بر اساس گزارش شرکت راهبران شماران سيستم، بهره برداری از نرم افزار شاتو پلاس در شرکت تهيه و توليد مواد معدنی آغاز شد. نرم افزار شاتو پلاس پس از نصب و استقرار اوليه در اين شرکت وارد فاز آموزش و پس از آن به بهره برداری کامل رسيد.

طبق گزارشات، فرايندهای مختلفی در حوزه های کاری متنوع در اين شرکت پس از تحليل و مهندسی مجدد فرايندها ايجاد و مورد استفاده قرار گرفته است. فرايندهای مربوط به خدمات معدن داران شامل: سامانه ثبت معدن کوچک مقياس و پيگيری جهت درخواست مخاطبان، فعال سازی معادن در فاز اول پياده سازی نرم افزار مديريت فرايندهای کسب وکار شاتو پلاس با استفاده از ابزارهای فرم ساز، فرايند ساز و گزارش ساز ايجادشده است. اين فرايندها با استفاده از کارتابل برای افراد تاثير گذار در فرايند ارسال شده و پس از اعمال نظر هرکدام، به مرحله بعدی می رود.

بر اين اساس تمامی روال های سازمان از وظيفه گرا بودن به فرايند محور بودن تغيير کرده و هر کدام از کارکنان دقيقاً وظيفه تعريف شده خود را در هر مرحله از فرايند انجام می دهد. پياده سازی شده که تنها نرم افزار مديريت ShAuto BPMS اين فرايندها در بستر نرم افزار فرايندهای کسب وکار بومی ايرانی است که موفق به کسب گواهينامه بين المللی از شرکت تک کانادا شده است. اين نرم افزار در بستر متن باز و عدم وابستگی به سيستم عامل توسط شرکت شماران سيستم طراحی و توليدشده است.

شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران ( ايمپاسکو) در تاريخ ۲۲ دی ماه ۱۳۶۴ تحت شماره ۹۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام “ شرکت سهامی خاص تهيه مواد غيرفلزی” به ثبت رسيد و بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۴ به نام “ شرکت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران ( سهامی خاص)” و سپس بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ خردادماه ۱۳۸۱ به نام “ شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران ( سهامی خاص)” تغيير نام يافت.

هدف از احداث شرکت تأمين مواد اوليه فولاد کشور بود لذا کليه معادن و شرکت های توليدکننده زغال سنگو سنگ آهن کشور اعم از چادرملو، گل گهر، زغال سنگ طبس، زغال سنگ کرمان و… تحت مديريت اين شرکت بودند که با اجرايی شدن قانون سياستهای کلی اصل ۴۴ بخش عمده اين شرکت ها واگذار شدند. پس از واگذاری ها، تمرکز شرکت از بنگاه های توليدی بر ايجاد ظرفيت توليد در مواد اوليه فولاد کشور متمرکز شد، نظير طرح های تجهيز معادن سنگ آهن جلال آباد، چاه گز و ميشدوان،

گل گهر ۲ و ۴، کک سازی زرند، زغال سنگ طبس، پتاس خور و بيابانک و… در سال ۱۳۹۲ و با قرار گرفتن نام شرکت در ليست واگذاری، باقيمانده مجتمع های سنگ آهنی، مجتمع پتاس خور و بيابانک و… نيز به مالکيت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع

معدنی ايران درآمدند.

نرم افزار شاتو پلاس جديدترين محصول شرکت شماران سيستم در آخرين بستر تکنولوژی بوده که باسابقه بيش از 30 سال بادانش بومی وارد عرصه داده ورزی کشور شده و شرکت ها و سازمان ها را در بهينه سازی و استقرار فرايندهای اداری و سازمانی توانمند می سازد. در اين استقرار اين فرآيندها شرکت راهبران شماران سيستم با همکاری شرکت شماران سيستم، مهندسی مجدد فرايندهای موجود و استخراج طرح نهايی و بهينه سازی فرايندها را به عهده داشته است.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *